logo toneelgroep vest

Een professioneel Haaglands (jeugd)toneelgezelschap dat
in theaters, op scholen en andere locaties speelt

Treeman, de man van hout

Het project Treeman is een samenwerking tussen jeugdtheatergezelschap Toneelgroep Vest en Tree to Be, een organisatie die bewustwording over het belang van bomen wil aanwakkeren.
Het project bestaat uit twee (desgewenst drie) delen.
Ten eerste de voorstelling Treeman van toneelgroep Vest. Hierin komt een doodnormale jongen erachter dat hij onder bepaalde omstandigheden tot een superboom kan uitgroeien en middels met superkracht geworpen appels boombedreigende elementen kan uitschakelen. De voormalige boezemvriend van deze jongen ontdekt -nadat zijn ouders tegen een boom te pletter zijn gereden- dat hij nog slechts gelukkig is als hij bomen uit de weg ruimt. Hij wordt hier supergoed in. Zo goed dat de aarde op het punt staat al zijn bomen kwijt te raken met alle rampzalige gevolgen van dien.
Zal het lukken om de aarde te redden?

 

Na deze spannende, lichtvoetige voorstelling legt een deskundige van Tree to Be uit hoe het precies zit met de relatie tussen bomen en de opwarming van de aarde. De kinderen kunnen uiteraard vragen stellen.
Desgewenst/idealiter volgt het daadwerkelijk planten van bomen of het op touw zetten van een actie die tot het planten van bomen elders in de wereld leidt.

Deze productie wordt verwacht in 2020.

In samenwerking met: treetobelogo